ZNALEZIONE • Twoje życie jest cieniem,
  Twoje życie jest chwilką,
  Co ciągle ucieka i ginie.
  Więc kochaj Jezusa.
  Tę chwilę masz tylko,
  Ten dzień dzisiejszy jedynie.
  Oddaj się w ręce Boga
  I strzeż czystości duszy,
  A wszelka moc zdradziecka
  Na Tobie kły skruszy
  I dojdziesz nieskalana
  Do niebios jasną drogą,
  Lecz z wiarą i ufnością
  Oddaj się w ręce Boga.

 • Sercem czystym przyjmij tę łaskę, którą Pan nam daje. Idź drogą bez przeszkó, wiarę miej w sercu, uczciwość i miłość, aby Bóg prowadził Cię przez życie godne i szczęśliwe. Kochanej (emu)... życzą...

 • Gdy Cię gnębi zła pokusa,
  Schroń się wtedy u Jezusa,
  Skryj się w Jego słodkiej ranie,
  A pokusa wnet ustanie.

 • W opiekę Boskiej Opatrzności oddajesz się dzisiaj, by Mu wiernie służy całym swoim życiem. Serca pełnego miłości i wiary życzą...

 • Patrz jakie szczescie Cie dzis spotkalo
  Pana Jezusa niebo Ci dalo,
  Pana Jezusa w Hostii malej,
  Ktorego kochaj z duszyczki cała j!

 • Święty czas jest onej chwily
  Gdy się Chrystus ku mnie chyli,
  Gdy do uczty świętej siada,
  Wiem, że kocha mnie niezmiernie
  Chcę i ja Go kochać wiernie.

  Błogosławieństwa i wiele łask Bożych
  W Dniu I Komunii Świętej
  życzySZUKACZKA

ZOBACZ TO